สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 "ข่าวประชาสัมพันธ์"

วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566