สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

  • รอบรู้กับสรรพสามิต
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวรับสมัครงาน

    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

    ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8


    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

    ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต