สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมสักการะ สิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีวางพวงมาลา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 8/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมข้าราชการ มอบเงินบริจาคจากโครงการคัดแยกขยะภายในสำนักงานและบริเวณบ้านพักของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

วันพระราชทานธงชาติไทย

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment