สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

Region8.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
ที่อยู่ : 30/119 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-4681, 0-7728-9349, 0-7728-4784
แฟกซ์ : กด 6
Email : excise_pak8@excise.go.th