สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

 • รอบรู้กับสรรพสามิต
 • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 คณะผู้บริหารของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

   

  label.jpg 

   

  Krisapas2.jpg

   

  JutimaStructure1.jpg    สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ    สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ    สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี    สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม    สรรพสามิตพื้นที่พังงา
  ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย    สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
       สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
   
               
               

   

   

   

   

   

     
              Update : 4 มกราคม 2567

  กลับด้านบน

  Rg1-footer.jpg

   

   

   

   

   

   

   

  (function(){ $('#itemslider').carousel({ interval: 3000 }); }()); (function(){ $('.carousel-showmanymoveone .item').each(function(){ var itemToClone = $(this); for (var i=1;i<6;i++) { itemToClone = itemToClone.next(); if (!itemToClone.length) { itemToClone = $(this).siblings(':first'); } itemToClone.children(':first-child').clone() .addClass("cloneditem-"+(i)) .appendTo($(this)); } }); }());