สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 คณะผู้บริหารของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

 

label.jpg 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

 

   สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ    สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ    สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี    สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม    สรรพสามิตพื้นที่พังงา
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย    สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
     สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
 
             
             

 

 

 

 

 

   
            Update : 24 ตุลาคม 2566

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg