เตือนภัย ระวัง‼️ มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต

     กรมสรรพสามิต เตือนภัย ระวัง‼️ ”ด้วยขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือให้โอนเงินเพื่อชำระ
ค่าภาษีสรรพสามิต ขออย่าหลงเชื่อ“ 📍หากมีข้อสงสัย 📞สอบถาม Call Center 1713 สายด่วนสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ