ยินดีต้อนรับ นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

     นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.