กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2566

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ในปีนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวน 2,375,784 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7  เป็นประธานในพิธีฉลองผ้าพระกฐิน
พระราชทาน โดยจัดภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมอนุโมทนาบุญ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566