โครงการสัมนา หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต้ยุทธศาสตร์ ”EASE Excise”

นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมนา หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต้ยุทธศาสตร์ ”EASE Excise” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ "EASE Excise" เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการภารกิจหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2566