ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ลูกจ้างชั่วคราว นว.คอม.png