สรรพสามิตครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ ‘EASE Excise’ พร้อมเปิดอาคารอเนกประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปีแห่งการสถาปนา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ชูกลยุทธ์ ‘EASE Excise’ พร้อมต่อยอดสู่ 16 โครงการเรือธง (Flagship Project) และเปิดอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกัน ในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วมถึงมอบทุนการศึกษาให้ “โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง”ต่อยอด ESG ลงลึกสู่ระดับการศึกษาภาคปฏิบัติของนักเรียน