การจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ด้านการป้องกันและปราบปราม

     นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานในการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่สาขา หัวหน้าฝ่ายปราบปราม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามพื้นที่และพื้นที่สาขาเข้ารับการถ่ายทอดนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566