ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร
สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร

สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 คลิกดูรายละเอียด

 

ป้าย5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 ก.ย. 64.png