โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม”

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม” เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างทีมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทำงานเป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม 1, นครปฐม 2 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เข้าร่วมโครงการ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และโรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562