พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562