ป้าย 1 ประกาศ รับสมัคร พนักงานราชฯ 183x118.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

th-A1.jpg
เตือนภัย ระวัง‼️ มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

tn-1.JPG
ยินดีต้อนรับ นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TN A1 183x122.jpg
กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

tn-n2.jpg
การประชาสัมพันธ์ “องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG” และผลงานระดับประเทศ “รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566” เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น EASE Excise ของ สภ. 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล