ห้องข่าว > ภาพกิจกรรม

  
Thumbnail.JPG
โครงการสัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TN.jpg
การจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TN.jpg
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumbnail.jpg
งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟัากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
 : ผู้บันทึกข้อมูล