thumbnail.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 มกราคม 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

tumnailศิลา.png
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumbnail ประกาศการขึ้นบัญชี พนักงานการเงินและบัญชี.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumbnail ประกาศการขึ้นบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumbnail ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป.png
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
 : ผู้บันทึกข้อมูล