ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

สไลด์1.JPG