คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และพื้นที่ในสังกัด
พร้อมกันนี้ ได้ตรวจดูสถานที่สำหรับการจัดสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565