ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

โปรดคลิกที่ภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ป้าย 1 รับสมัคร ลช. 3 อัตรา 10-16 พ.ย. 2565.png