นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

     นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต พร้อมกับพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.59 น.
     ในการนี้ นายเพิมศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว