ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน  “วันรพี ประจำปี 2565”

     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 
พร้อมด้วย นางรัชตา สุคนธนิตยกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และคณะข้าราชการ ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2565” บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
     เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันรพี ประกอบกับในปีนี้ครบ 102 ปี วันสิ้นพระชนม์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
จึงได้มีการจัดพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม