กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565    

       นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากองอำนวยการ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ  วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์