ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ป้าย 1 ประกาศ ไม่มีผู้ผ่านภาคปฏิบัติ.png