ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                                                           โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด 

ป้าย ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ นวค..PNG