ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                    โปรดคลิกที่รูปภาพ  เพื่อดูรายละเอียด

ป้าย 1 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2565 normal.jpg