ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

     ด้วยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

             ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราจ้างต่อเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

                                             โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ป้าย 1 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2565.jpg