1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ "รวมพลคนสรรพสามิตภาคที่ 6" สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบของภาคที่ 6 ณ สนามกีฬาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ่อภาค หมู่ที่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
 : ผู้บันทึกข้อมูล