การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ และพื้นที่สาขา

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 พร้อมด้วยนายคำรพ แก้วสีนวล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมาย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ และพื้นที่สาขา โดยมีนายฐากร เกิดอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง สรรพสามิตพื้นที่บึงสามพัน สรรพสามิตพื้นที่สาขาหล่มสัก และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการยาสูบเพื่อติดตามและรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จำนวน 2 ราย