ยินดีต้อนรับ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ยินดีต้อนรับ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.