นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน"

นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน" ครั้งที่ 2 จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมฯ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ วัดหนองมะคัง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ