กิจกรรมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรในสังกัด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรในสังกัด โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 นำบุคลากรไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญอาคารที่พักอาศัยและบ้านพักเพื่อความเป็นศิริมงคล แข่งขันกีฬาเปตองและกีฬาปิงปอง และร่วมแสดงความยินดีกับนายประเทือง เบ็ญพาด เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่แพร่