ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกาน 2565 เวลา 11.00 น. ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6