สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ชื่อ โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นประธานจัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ชื่อ โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายของนายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และร่วมกันซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ของกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ