ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (13 ต.ค.60)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (13 ต.ค.60)