สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

สถาปนา.jpg

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน ภัตตาหารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเชตุพน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มงคล.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ตรวจสอบการชำระภาษี การบันทึกบัญชี การจัดทำงบเดือน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ธนภักดี.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรม บริษัท ธนภักดี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรม บริษัท ธนภักดี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ตรวจสอบการชำระภาษี การบันทึกบัญชี การจัดทำงบเดือน สภาพทั่วไปของโรงอุตสาหกรรม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เจริญ.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 28 มกราคม 2567 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน