สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

 

ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564 เมษายน 2565
พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2565
ธันวาคม 2564 มิถุนายน 2565
มกราคม 2565 กรกฏาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 สิงหาคม 2565
มีนาคม 2565 กันยายน 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 เมษายน 2564
พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564
ธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564
มกราคม 2564 กรกฏาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564 กันยายน 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 เมษายน 2563
พฤศจิกายน 2562 พฤษภาคม 2563
ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563
มกราคม 2563 กรกฏาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563 กันยายน 2563

 

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 เมษายน 2562
พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561 มิถุนายน 2562
มกราคม 2562 กรกฏาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562 กันยายน 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 เมษายน 2561
พฤศจิกายน 2560 พฤษภาคม 2561
ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561
มกราคม 2561 กรกฏาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 สิงหาคม 2561
มีนาคม 2561 กันยายน 2561

 

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 เมษายน 2560
พฤศจิกายน 2559 พฤษภาคม 2560
ธันวาคม 2559 มิถุนายน 2560
มกราคม 2560 กรกฏาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 สิงหาคม 2560
มีนาคม 2560 กันยายน 2560

 

ปีงบประมาณ 2559

ตุลาคม 2558 เมษายน 2559
พฤศจิกายน 2558 พฤษภาคม 2559
ธันวาคม 2558 มิถุนายน 2559
มกราคม 2559 กรกฏาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559 กันยายน 2559

  

ปีงบประมาณ 2558 

ตุลาคม 2557 เมษายน 2558
พฤศจิกายน 2557 พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2558
มกราคม 2558 กรกฏาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558 กันยายน 2558