สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สถิติผลการจัดเก็บรายได้

สถิติผลการจัดเก็บรายได้

 

ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563เมษายน 2564
พฤศจิกายน 2563พฤษภาคม 2564
ธันวาคม 2563มิถุนายน 2564
มกราคม 2564กรกฏาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564กันยายน 2564
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปี 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562เมษายน 2563
พฤศจิกายน 2562พฤษภาคม 2563
ธันวาคม 2562มิถุนายน 2563
มกราคม 2563กรกฏาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563กันยายน 2563
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปี 2563

 

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561เมษายน 2562
พฤศจิกายน 2561พฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561มิถุนายน 2562
มกราคม 2562กรกฏาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562กันยายน 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560เมษายน 2561
พฤศจิกายน 2560พฤษภาคม 2561
ธันวาคม 2560มิถุนายน 2561
มกราคม 2561กรกฏาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561สิงหาคม 2561
มีนาคม 2561กันยายน 2561

 

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559เมษายน 2560
พฤศจิกายน 2559พฤษภาคม 2560
ธันวาคม 2559มิถุนายน 2560
มกราคม 2560กรกฏาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560สิงหาคม 2560
มีนาคม 2560กันยายน 2560

 

ปีงบประมาณ 2559

ตุลาคม 2558

เมษายน 2559
พฤศจิกายน 2558พฤษภาคม 2559
ธันวาคม 2558มิถุนายน 2559
มกราคม 2559กรกฏาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559กันยายน 2559

 

ปีงบประมาณ 2558

ตุลาคม 2557เมษายน 2558
พฤศจิกายน 2557พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557มิถุนายน 2558
มกราคม 2558กรกฏาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558กันยายน 2558