สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

รายกงานประจำปี

 
รายงานประจำปี 2563.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

PDF

E-BOOK 

 
 
รายงานประจำปี 2562.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

PDF

E-BOOK 

 
 
รูปภาพ4.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ...

 
 
HD รายงานประจำปี 2560.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

อ่านต่อ...

 
 
1 copy.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ...