สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศราคากลาง

  เรื่อง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องทำงานข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตที่ 5 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 5 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่