สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5 ข่าวประกวดราคาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารที่ชำรุดของห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง