สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5 ข่าวประกวดราคาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Cover Drop Out Fuse บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง