สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5 ข่าวประกวดราคาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเครื่องแบบกรมสรรพสามิตสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 61 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง