สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5 ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแท้งค์น้ำ เดินท่อติดตั้งวาล์วเดนน้ำทิ้ง และแก้ไขปั๊มน้ำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง