สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5 ข่าวประกวดราคาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อพรมห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมขนย้ายของออก อุดรอยตะปูและหลุมเล็ก ขนพรมไปทิ้ง ขัดล้างพื้น นำคราบกาวออกทำความสะอาด และเคลือบแวกซ์พื้นห้อง จำนวน 2 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่_5 | Regional Excise Office REGION5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งท่อเมนน์โสโครก และจ้างเหมาดูดและกำจัดสิ่งปฏิกูลของอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 5 ชั้น 24 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง