สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

HD-audit62.png

สรรพสามิตภาค ๕ เดินเครื่องพัฒนาบุคลากร จัดอบรมนักตรวจสอบภาษีเชิงรุก

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีเชิงรุก” โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภาษีของหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

การประชุมแพร่.jpg

การประชุมซักซ้อมการผลิตสุราชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ จังหวัดแพร่ ได้จัดประชุมซักซ้อมการผลิตสุราชุมชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชน 440 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่

วันสถาปนากรม.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี โดยได้ฟังธรรมเจริญภาวนานั่งสมาธิ พร้อมถวายสังฆทาน ณ วัดศรีโขง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา

โครงการสร้างความผาสุก.jpg

โครงการสร้างความผาสุกและความผูกพัน

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีกรมสรรพสามิต "EXCISE GAMES 2019 รวมพลคนสรรพสามิต" ณ สนามกีฬาโรงกษาปณ์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมศึกษาดูงานและทำบุญไหว้พระตามโครงการสร้างความผาสุกและความผูกพัน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมสะเมิง.jpg

การตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  และนำตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่ ซึ่งผลิตสุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ ณ บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม รมช.jpg

การตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล รายงานปัญหาพร้อมทั้งหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสรรพากรภาค 8 ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

มอบทุนวันเด็ก.jpg

มอบทุนพัฒนาโรงเรียน และของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบทุนพัฒนาโรงเรียนและของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดขะจาว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ทำบุญปีใหม่.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  ตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ณ ลานหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วิทยากร.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายฐากร  เกิดอินทร์  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ษ. 2551 ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาและอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ในการเสวนาครั้งนี้ได้ถ่ายทอดถึงหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และความสำคัญของกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บภาษ๊ และควบคุมสินค้า สุรา เบียร์ และยาสูบ

วันพ่อ.jpg

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่