สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

จุดคัดกรอง.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ

นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand-Held Thermometer) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสุขภาพเป็นประจำทุกวัน มีจุดแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้ามาภายในตัวอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รวมทั้งกำชับให้บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สุราชุมชน.jpg

สุราชุมชนผิดกฎหมาย

สรรพสามิตแพร่บูรณาการร่วมตำรวจ ทหาร ตั้งจุดสกัดขบวนการค้าสุราชุมชนผิดกฎหมาย ขับรถฝ่าด่านเฉี่ยวชนทรัพย์สินราชการเสียหาย สุดท้ายหนีไม่รอดจนมุมพร้อมรถยนต์กระบะบรรทุกสุราผิดกฎหมาย 625 ลิตร สืบเนื่องจากนายฐากร เกิดอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ขบวนการค้าสุราชุมชนหนีภาษีในจังหวัดแพร่จะขนลำเลียงสุรากลั่นชุมชนผิดกฎหมาย บรรจุใส่ถุงพลาสติกมากับรถยนต์กระบะบรรทุก จากแหล่งผลิตสุรากลั่นชุมชน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มุ่งหน้าไปส่งจำหน่ายในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์และกรุงเทพมหานคร ในคืนวันที่ 8 ต่อเนื่องวันที่ 9 เมษายน 2563 อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ตาม พรก.ฉุกเฉิน จึงรายงานให้นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทราบ พร้อมประสานงานกับเรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่แพร่ สั่งการเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่สาขาเด่นชัยปฏิบัติการร่วมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อทำการจับกุม ที่ด่านตรวจบูรณาการบ้านห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 04.20 น. พบรถยนต์กระบะบรรทุกต้องสงสัยตามรายงานการสืบสวนรวม 3 คัน ขับตามกันมาจากอำเภอเด่นชัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยความเร็ว จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประจำจุดตรวจ ร่วมกันตั้งจุดสกัดส่งสัญญาณให้รถยนต์เป้าหมายหยุดเพื่อจะทำการตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยไม่ยอมหยุดพากันเร่งเครื่องขับรถฝ่าสัญญาณพุ่งเข้าชนเครื่องกีดขวางเพื่อหลบหนี้ จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดและจับกุมรถยนต์ต้องสงสัยไว้ได้ 1 คัน ส่วนรถยนต์ต้องสงสัยอีก 2 คัน อาศัยความมืดขับหลบหนี้ไปได้ นายฐากร เกิดอินทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะผู้กระทำผิดขับรถยนต์หลบหนี้การจับกุมได้พยายามโยนถุงสุราของกลางส่วนหนึ่งทิ้งลงข้างทาง จึงได้สั่งให้กำลังอีกชุดที่ขับติดตามมาเก็บรวบรวมของกลางไว้ได้ทั้งหมด ส่วนตนได้ใช้ยานพาหนะอีกคันหนึ่งขับติดตามไปอย่างกระชั้นชิดและร่วมกันจับกุมตัวผู้กระทำผิดเอาไว้ได้ โดยของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นสุรากลั่นชุมชนบรรจุถุงพลาสติกขนาด 25 ลิตร (ซ่อนหลายชั้น) รวมทั้งสิ้น 25 ใบ น้ำสุรารวมประมาณ 625 ลิตร บรรทุกมารถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำทะเบียน บม 458 แพร่ จึงร่วมกันควบคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี้มีไว้ในครอบครองและมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี และความผิดตามกฎหมานอื่น เพื่อสืบสวนติดตามผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เปิดเผยว่าสุราของกลางที่จับกุมได้คดีนี้ นอกจากจะหลบหนีภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีเป็นจำนวนมากแล้วยังพบว่าสุรากลั่นของกลางในคดีบรรจุไว้ในภาชนะถุงพลาสติกซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุสุราตามกฎหมาย แอลกอฮอล์ในน้ำสุราอาจกัดกร่อนถุงพลาสติกเป็นสารตกค้างเจือปนในน้ำสุราก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจนอาจถึงชีวิตหรือเป็นพิษสะสม เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วย จึงได้รายงานให้นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทราบ ซึ่งได้กำชับสั่งการว่าเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุราชุมชนที่เสียภาษีโดยสุจริต ขอให้ร่วมกันสืบสวน ติดตาม ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมสุราชุมชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดการป้องกันและปราบปรามสุราผิดกฎหมายให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้เน้นการบูรณาการร่วมกับจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตซึ่งได้สั่งการไว้แล้ว เตือนประชาชนระมัดระวังทั้งการค้าและดื่มสุราในช่วงสถานการณ์ควบคุมโรคโควิด-19 ผู้ใดฝ่าฝืนนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตแล้ว อาจจะมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน หรือ คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายอีกด้วย ขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสการกระทำผิด หากมีข้อมูลเบาะแสการค้าสุราผิดกฎหมาย โทร. แจ้ง สายตรง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โทร.053-240486 ต่อ 102 ทุกวันเวลาราชการ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ

ร่วมพิธีวันจักรี.jpg

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ลานด้านหน้าโถงประตูท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจยึดแอลกอฮอล์พะเยา.jpg

ตรวจยึดแอลกอฮอล์

วันที่ 5 เมษายน 2563 จังหวัดพะเยาบูรณาการร่วมตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข ตรวจยึดแอลกอฮอล์ 3,752 ลิตร นำตัวอย่างตรวจพิสูจน์ พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดหากพบว่าผิดกฎหมาย ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กอ.รมน. จังหวัดพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดแอลกอฮอล์ จำนวน 3,752 ลิตร วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายเชื้อไวรัส covid-19 ในขณะนี้หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันหามาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในส่วนของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่นำแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนประกอบ จึงได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้มีวัตถุประสงค์จะนำสุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขอใช้สุราสามทับแปลงสภาพจากสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพตั้งอยู่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับตั้งอยู่เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์นำสุราสามทับแปลงสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิยอนุญาตให้ทำการแปลงสุราสามทับตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพื่อจำหน่าย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในส่วนของเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการตรวจตรากำกับดูแล ทั้งผู้ขอใช้สุราสามทับ และผู้ประกอบอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพสุราสามทับที่จ่ายให้กับผู้ขอใช้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามแนวนโยบายกรมสรรพสามิต สุราสามทับที่สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจยึดไว้ในครั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หลักฐานการได้มา และพฤติการณ์ของผู้ที่ได้มา ตามข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เสียก่อน จึงจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปได้ ในเบื้องต้นได้รายงาน ท่านพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมสรรพสามิตทราบและพิจารณาต่อไปแล้ว นายปัณณทััต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ในนามของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กรมสรรพสามิต ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการในการสืบสวน ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และถูกต้องตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในอนาคตอันใกล้

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ.jpg

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งรถยนต์ของทางราชการ โดยมีนายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมดูแลการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับประชาชนผู้ติดต่อราชการรวมถึงบุคลากรของหน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ส่งมอบครั้งที่ 3.jpg

ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ครั้งที่ 3

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (แอลกอฮอล์น้ำ 75%) ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 จำนวน 14 แกลลอน 952 ขวด รวมทั้งสิ้น 896 ลิตร โดยมอบหมายให้ นายวีระชัย ศิริพานกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงพยาบาลและหน่วยงานใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและจำเป็น ตามโครงการ "กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมใจต้านภัย COVID-19"

ออกรายการวิทยุ.jpg

ร่วมออกรายการวิทยุ "โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19"

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 MHz จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.05 - 13.55 น. โดยให้ข้อมูล "โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ดำเนินรายการโดย DJ.เบนซ์ นางสาวประภาพร  ขุนนา

ส่งมอบครั้งที่ 2.jpg

ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (แอลกอฮอล์น้ำ 75%) ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 2 จำนวน 1,828 ขวด รวมทั้งสิ้น 924 ลิตร เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงพยาบาลและหน่วยงานใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและจำเป็น ตามโครงการ "กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมใจต้านภัย COVID-19"

มอบแอลกอฮอล์.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมใจสนับสนุนมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายปัณณทัต  ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ 75% ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 ลิตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ พิจารณาจัดสรรให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของอธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สัญจรเชียงราย.jpg

โครงการ "สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ครั้งที่ 1/2563 (สัญจร) ตามโครงการ "สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ทั้งนี้เพื่อติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในกำกับดูแล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กรมสรรพสามิตกำหนด ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จได้ร่วมกันจับจ่ายพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป บริเวณตลาดเกษตรกร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ตามนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมตลาดเกษตรกร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย