สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

Food.jpg

ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมบุคลากรได้นำอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตา.jpg

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วม โดยนายปัณณทัต ใจทน เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการฝ่ายชาย กล่าวแสดงความรู้สึกถึงชีวิตการรับราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเพชรพราวแสง ผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อๆ ไป ณ ห้องถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรกรมสรรพสามิตรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel : กรมสรรพสามิต : Excise Department

Ex.jpg

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

TAX.jpg

ประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว