สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชียงใหม่.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ท่านภาคดรุณี.jpg

การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

Food.jpg

ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมบุคลากรได้นำอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตา.jpg

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วม โดยนายปัณณทัต ใจทน เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการฝ่ายชาย กล่าวแสดงความรู้สึกถึงชีวิตการรับราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเพชรพราวแสง ผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อๆ ไป ณ ห้องถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรกรมสรรพสามิตรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel : กรมสรรพสามิต : Excise Department

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน