สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5    

สถานที่ตั้ง 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์ 053-240486, 053-243955, 053-249943   เบอร์โทรสาร 053-249949 กด 6

Email: excise_pak5@excise.go.th 

Instragram : https://shorturl.asia/XeAjP

Facebook : https://shorturl.asia/93stk

Website : https://shorturl.asia/lwvx2

Youtube : https://shorturl.asia/Yt9nd

 LINE ID : @ayb7045t     LINE@PAK5.png

     
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น