สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

285541363_337834965171684_4314249792418596806_n.jpg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

01.jpg

สังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี ที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยผ่านระบบ ZOOM

01.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคคากรด้านการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเกิดความเข้าใจการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต นำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร - เพื่อให้บุคคากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในองค์กรและจากองค์กรภายนอก นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

01.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ณ โรงแรมไอโอเท็ล จังหวัดนครพนม

01.jpg

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีฯ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชน CSR

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชน CSR ณ มูลนิธิบ้านเด็กอุดร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4.jpg

บำเพ็ญพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ตามโครงการทำบุญ 90 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

2.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง”การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department เมนูที่เกี่ยวข้อง

 
ภาษีสรรพสามิต
Web link หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
 
1.ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
 
2.โครงสร้างองค์กร
 
3.อัตรากำลัง
 
4. กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
 
5.มอบอำนาจ
 
6.ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดเก็บภาษีและด้านการป้องกันและปราบปรามสภ.ที่4(ห้องกฎหมาย)
 
7.รายงานงบทดลอง
 
8.องค์กรแห่งการเรียนรู้ สภ.ที่ 4(KM)
 
 
9.แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
 
10.การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ
 
11.รายงาน สรุปผลการจัดเก็บรายได้/รายพื้นที่
 
12.รายงาน รายได้/คดี/ คดีคุณภาพ /ทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
 
13.รายงานออกใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ ยาเส้น รายพื้นที่และสาขา  (ทดสอบพื้นที่สาขาบันทึก 6/7/2564)
 
14.รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561  2562  2563  2564  2565 
 
15.ระบบงานสืบค้นเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อนุญาตโดย สภ.ที่ 4
หรือใช้ smart phone สแกน QRCODE
16.รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เป็น pdf
17.รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
 
18.ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)ไฟล์ได้มาจากสนง.สรรพสามิตพื้นที่
19.ระบบงานประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)เลือกรายพื้นที่ พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯ สภ.ที่ 4
 
20.แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
 
21.สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ที่ 4
 
22.ระบบรวบรวมภาพกิจกรรม พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯสภ.ที่ 4
 
23. คู่มือเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)
 
24.เว็บเดิม สภ.ที่ 4 (อินทราเน็ต)